Ondergisting, Bovengisting en Spontane Gisting

Bij het brouwen van bier wordt gist gebruikt om de grondstoffen om te zetten in bier. Gist heeft een enzymatische werking en kan op verschillende manieren gebruikt worden bij het brouwen van bier.

Het onderscheid tussen Ondergisting en Bovengisting wordt gemaakt door de temperatuur waarbij het gistingsproces plaatsvindt. Naast deze twee vormen van gisting is er ook nog de traditionele Spontane Gisting. Je kan zelfs de gisting vormen combineren. Dan spreken we over Gemengde Gisting.

Ondergisting

Ondergisting of Lage Gisting vindt plaats bij een temperatuur van 6 tot 8 of 12 graden.

Ondergisting is een langzaam lopend proces, waarbij de gist naar de bodem van de gistingstank zal zakken. De volledige vergisting neemt enkele weken in beslag.

Het was vroeger alleen in de winter of in koude delen van Europa mogelijk ondergistend bier te maken omdat het ‘s zomers te warm werd. Met nieuwere technologieën werd het in de 19e en 20e eeuw mogelijk om het jaar rond ondergistend bier te brouwen.

Een voordeel van ondergisting is dat de brouwer meer controle over het gistingsproces, en dus de biersmaak, heeft. Tegenwoordig wordt vrijwel overal ter wereld op grote schaal ondergistend bier gebrouwen. Het gaat hier met name om pils of andere minder gehopte, blonde lagers.

De oorsprong van dit type bier ligt in Tsjechië en Duitsland.

Bovengisting

Bovengisting of Hoge Gisting vindt plaats bij een temperatuur van 15 tot 20 graden.

Bij bovengisting duurt de vergisting hoogstens enkele dagen. Het gist blijft op het brouwsel drijven. Doordat het proces veel sneller verloopt dan bij ondergisting, is het proces veel minder gecontroleerd.

Tegenwoordig is ondergisting de meest gebruikte brouwmethode was, maar daarvoor was bovengisting de gebruikelijke brouwmethode. Met name in België en in Engeland is bovengisting erg populair gebleven, ook al worden tegenwoordig ook in deze landen veel ondergistende bieren gedronken.

Spontane gisting 

Spontane gisting gebeurt niet zoals bovengenoemde bieren met brouwersgist, maar met in de lucht aanwezige wilde gisten. Het afgekoelde wort wordt een etmaal in open kuipen blootgesteld aan deze gisten. Deze gisten en de micro-organismen in de eiken tonnen waarin het bier vervolgens wordt gerijpt, zorgen voor de vergisting van het bier.

Foto (c) Brouwerij ‘T IJ – link

Vroeger kwam deze manier van gisten algemeen voor. Tegenwoordig echter, wordt deze alleen nog gebruikt in de lambiekbrouwerijen in en rond Brussel.

Spontane gisting is een moeilijker proces, omdat men het proces niet helemaal in de hand heeft.

Gemengde gisting

Bij gemengde gisting rijpen de bieren op eikenhouten vaten gedurende 2 jaar. Vervolgens versnijden de brouwers het bier met ongeveer 70% jongbier. Dit zijn bieren van het type Rodenbach en zijn typisch voor de streek van Zuid-West-Vlaanderen.

De bieraanbiedingen van deze week:

Deze week hebben we geen aanbiedingen gevonden

Posted in Over Bier.